LEEFWERELD WEEFWERELD

Met Blue Deal lanceerde de Vlaamse regering een plan om de strijd aan te gaan tegen waterschaarste en droogte. In 2020 kregen onder de noemer ‘Water+Land+Schap’ drie dossiers van de provincie Antwerpen middelen voor projecten die naar een duurzamer water- en bodembeheer streven. In subsidieverdelingsronde 2.0 kregen eind vorig jaar nog eens vier extra provinciale projecten goed nieuws. Ontdek de vier nieuwe Water+Land+Schap-projecten waar onze provincie het initiatief nam.

1. Bodem~Water

 • Welke thema’s omhelst het project? Water, klimaat, landbouw, natuur- en bosgebieden
 • Wat houdt het project in? Gebiedscoalitie Bodem~Water begeleidt landbouwers en natuurbeheerders in de vallei van de Kleine Nete bij maatregelen om de gevolgen van klimaatwijziging te beperken. Denk hierbij aan klimaatrobuuste teelten, graskruidenranden, stuwen, peilgestuurde drainage en zo meer. Bodem~Water bestudeert ook het effect van de maatregelen en zoekt naar nieuwe methodes die een verschil kunnen maken. Ten slotte heeft Bodem~Water in de vallei van de Kleine Nete aandacht voor meer klimaatrobuuste bossen, waarvan er vele op droge zandgrond groeien.
 • Dienst Gebiedsgericht Beleid coördineert deze uitgebreide gebiedscoalitie van een 25-tal instanties, middenveldorganisaties en gemeenten. Bodem~Water is ook opgenomen in het samenwerkingsverband van de Kleine Nete, onder coördinatie van gouverneur Cathy Berx.
 • Waar? Het projectgebied spreidt zich uit over grote delen van de 12 Kleine Nete-gemeenten. Zie kaart.

© Boerennatuur Vlaanderen

2. Boeren op Peil in Oud-Turnhout en Arendonk (BOPOTA)

 • Welke thema’s omhelst het project? Water, klimaat, landbouw
 • Wat houdt het project in? Met dit project kunnen landbouwers en andere terreinbeheerders in Oud-Turnhout en Arendonk vanaf 2023 aan de slag met maatregelen om droogte en wateroverlast in het landelijk gebied aan te pakken. Met onder meer stuwen, waterbuffering, houtsnippers in de bodem, houtkanten en landschapslinten werken we aan een klimaatrobuust landschap. Landbouwers en grondeigenaars kunnen daarbij rekenen op raad en daad van de projectpartners, of het nu gaat om het kiezen van het best passende pakket maatregelen, begeleiding bij het aanvragen van financiële steun, of het opvolgen van de effecten op het terrein en in de opbrengst.
 • Waar? Oud-Turnhout en Arendonk
 • Een samenwerking van land- en tuinbouwers uit de regio, lokale besturen, Boerennatuur Vlaanderen, Boerenbond en provincie Antwerpen.

3. Naar een klimaatrobuuste gebiedsinrichting voor de vallei van het Merkske

 • Welke thema’s omhelst het? Water, landbouw en natuur
 • Wat houdt het project in? Het gebiedsgericht project in de vallei van het Merkske gaat aan de slag met de uitdagingen van droogte en waterschaarste als gevolg van een veranderend klimaat. Concreet betekent dit dat we ruimte voor water realiseren met een waterkwaliteitsbuffer langs de waterloop. We beschermen waardevolle natuur en versterken het landschap op een robuuste manier. Ook op het gebied van recreatie en erfgoed zien we kansen. In het landbouwgebied gaan we samen met de landbouwers werk maken van maatregelen om water beter te conserveren (stuwtjes, verbeteren koolstofgehalte, andere teelten, peilgestuurde drainage)
 • Waar? Gemeenten Hoogstraten en Baarle-Hertog, op de kaart
 • Een samenwerking van lokale stakeholders in de gemeenten Hoogstraten en Baarle-Hertog.

4. Cowala

 • Welke thema’s omhelst het? Water, klimaat, landbouw, …
 • Wat houdt het project in? COWALA zal de komende 5 jaar innovatieve maatregelen realiseren om zo weinig mogelijk regenwater verloren te laten gaan en optimaal te benutten in en om Mechelen (ORIOM). Daarbij zal er gebruik gemaakt worden van technologische oplossingen voor duurzaam watergebruik zoals slimme bufferbekkens en drainages, alternatieve waterbronnen zoals bijvoorbeeld afgekoppeld dakwater van een bedrijf en digitalisatie. Daarnaast willen ze water bijhouden door het landschap als een spons te laten werken. Dit willen ze realiseren door bijvoorbeeld het beken- en grachtenbeheer te optimaliseren, natte natuur te realiseren en de structuur van de bodem te verbeteren.
 • Waar? Mechelen, Zemst en Boortmeerbeek
 • Het samenwerkingsverband van COWALA bestaat uit het strategisch project ORIOM, de Regionale Landschappen Rivierenland, Brabantse Kouters en Dijleland, Stad Mechelen, gemeente Zemst, gemeente Boortmeerbeek, provincie Antwerpen, de Polder van Willebroek, de Watering der Barebeek, Pidpa, de Watergroep, het Proefstation voor de Groenteteelt, het Praktijkpunt Landbouw, de landbouwraden van Mechelen en Zemst en Boerennatuur Vlaanderen.

Meer weten?

Sabine Clement

Consulent communicatie en participatie, dienst Gebiedsgericht Beleid

sabine.clement@provincieantwerpen.be

Deel dit artikel