FREQUENTLY GIVEN ANSWER

De campagne “Klimaatneutrale organisatie” is afgelopen.

Wat nu?

Tussen 2012 en 2020 gingen 41 Antwerpse gemeenten aan de slag om als organisatie tegen 2020 klimaatneutraal te zijn. Eind 2021 werden de laatste broeikasgasinventarissen afgewerkt. Hoog tijd dus om wat vragen te beantwoorden.

Klimaatneutraal vanaf 2020. Wat betekent dat juist?

Tijdens het eerste deel van het traject gingen gemeenten de uitdaging aan om hun broeikasgasuitstoot te monitoren en te verminderen tegen 2020. Om de twee jaar maakten ze een gedetailleerde broeikasgasinventaris op om de effectieve uitstoot van hun organisatie te berekenen, en te bepalen waar extra actie nodig was. Vanaf 2020 kunnen gemeenten effectief klimaatneutraal worden door de resterende uitstoot jaarlijks te compenseren.

Wat is dat juist, zo’n broeikasgasinventaris?

De inventaris geeft een overzicht van de verschillende bronnen van klimaatimpact (vb. woon-werkverkeer, machines & toestellen, stookinstallaties, ...) van de gemeentelijke diensten. Op die manier krijgt het lokaal bestuur inzicht in de meest effectieve maatregelen voor het eigen patrimonium en kan ze de evolutie van haar eigen uitstoot opvolgen.

Gemeenten konden doorheen de campagne bij Lieve Clement van het PIH terecht voor de opmaak van hun gemeentelijke broeikasgasinventaris. Bij deze wil ons provinciebestuur Lieve graag bedanken voor haar jarenlange inzet en nauwlettende opvolging bij het opmaken van deze inventarissen en rapporten. We wensen je een welverdiend en fijn pensioen toe Lieve!

Wat zijn de resultaten van 10 jaar Klimaatneutrale Organisatie voor gemeenten?

Van de 41 lokale besturen die aan de slag gingen met de campagne, maakten er tussen 2012 en 2022 33 minstens 3 inventarissen op. Samen vermeden deze gemeenten 8.876 ton aan broeikasgassen. Dat komt overeen met de jaarlijkse koolstofopname van281.778 bomen (opname groeiende boom: 31,5kgCO₂/jaar, Aertsen et al., 2012). Er waren 3 gemeenten die elke keer, dus 5 maal op rij, een lagere uitstoot hadden: proficiat Berlaar, Sint-Katelijne-Waver en Zandhoven!

Hoe ondersteunt de provincie het compenseren van de resterende uitstoot?

Lokale besturen kunnen sinds 2021 net als de provincie hun resterende uitstoot compenseren door mee te investeren in een provinciaal bosaanplantings- en beschermingsproject in samenwerking met Bos+. Jaarlijks wordt er binnen het project met Bos+ 12 ha amazonewoud hersteld in Peru, goed voor de compensatie van jaarlijks 4.000 ton CO₂. Ook wordt 60.000 ha aan tropisch woud in Peru beschermd. Daarnaast beschermt de provincie Antwerpen, in samenwerking met de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA), 100.000 ha bos in 2022 en vanaf 2023 t.e.m. 2025 362.500 ha bos in Congo, gekoppeld aan het stimuleren van biodiversiteit. Zowel het BOS+ als KMDA project zetten sterk in op de duurzame socio-economische ontwikkeling van de lokale bevolking. Op deze manier gaan het streven naar globale klimaatdoelen en mondiale samenwerking hand in hand. Een win-win voor natuur én mens! Contacteer collega Liesbeth Andries voor meer informatie.

Wat met de broeikasgasinventaris na 2021?

Ondertussen ondertekenden alle Antwerpse gemeenten het Burgemeestersconvenant 2030 en het Lokaal Energie –en Klimaatpact. Het opvolgen van het energieverbruiken en uitstoot van de gemeentelijke gebouwen gebeurt daarom voortaan via de CO₂-inventaris van VITO. Netbeheerder Fluvius en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap zullen gemeentelijke verbruiken en uitstoot voortaan bijhouden, berekenen en publiceren op de website van het Lokaal Klimaat-en Energiepact. Daarnaast blijft provincie Antwerpen de gedetailleerdere, ruimere broeikasgasinventaris van de campagne KNO 2020 actualiseren en aanbieden voor gemeenten die zelf de uitstoot van hun volledige werking willen blijven opvolgen.

Is provincie Antwerpen ondertussen zelf klimaatneutraal?

Ook de provincie Antwerpen ging het engagement aan om tegen eind 2020 als organisatie klimaatneutraal te zijn. Van 2012 tot 2020 werkten we hard aan de reductie van onze uitstoot. Zo daalde onze uitstoot tussen 2006 en 2020 met 34%. (Bron : Provinciaal broeikasgarapport 2020.) Sinds 2020 compenseren we jaarlijks onze resterende uitstoot. Met ons nieuw klimaatplan ‘Plan Vandaag’ verhogen we de ambitie. We bouwen ons fossiel energieverbruik versneld af en compenseren de resterende uitstoot in onze eigen groendomeinen en elders. Ontdek op planvandaag.be hoe we aan de slag gaan om onze organisatie klimaatneutraal én klimaatveilig te maken voor het veilige klimaat van morgen.

Meer weten?

Kris Mees

Consulent Klimaat

Deel dit artikel