HET FAVORIETE ARTIKEL VAN JAN DE HAES

Fantastisch, de nieuwe beleefroute van het PIME.

Het PIME, dat is ons prachtig educatief centrum in Lier. Scholen kunnen er terecht voor natuur- en milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling. Het is een beetje een verborgen parel die niet meteen in het oog springt hoewel gelegen aan de samenvloeiing van het Netekanaal en de Nete. Provincie Antwerpen ontwikkelde intussen een Toeristisch Onthaalplan voor de vallei van de Kleine Nete i.s.m. PIME, Provinciale Groendomeinen Mechelen en onze dienst gebiedsgericht beleid. Het toeristisch onthaalplan voor de vallei van de Kleine Nete wil het toerisme in de streek een duwtje in de rug geven. Het onthaalplan omvat het streekverhaal, de drie bouwstenen en het streekplan. Kempense vakantiemakers vinden hierin handvaten om een gezamenlijk verhaal te creëren, en toeristen ontdekken zo gemakkelijker het aanbod doorheen de hele vallei. In het onthaalplan is er door het samenwerkingsverband van de Kleine Nete een streekplan uitgewerkt. Dit streekplan onderscheidt de verschillende beleefzones en toegangen van de vallei van de Kleine Nete. Concrete acties op het PIME zijn o.a. het herinrichten van sanitair, het zichtbaar maken van de parking en het aanbieden van begeleide wandelingen. Intussen werd er ook een concessionaris gevonden voor het houden van een duurzame ijskar aan de Netedijk in de weekends en de zomermaanden. De realisatie van dit onthaalplan is opgenomen in het strategisch project ‘Méér veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’, met de Regionale Landschappen en Toerisme Provincie Antwerpen als trekkende partnerorganisaties.

Meer weten?

Jan De Haes

Gedeputeerde bevoegd voor Milieu, Natuur en Waterbeleid

Deel dit artikel