De allereerste adviseur bodem- en waterbeheer bij de dienst Landbouw van de provincie Antwerpen

Vanuit haar functie is Lies ook nauw betrokken bij het Life ACLIMA-project. Daarin werken verschillende partners samen om land- en tuinbouwers te helpen bij het waterslim inrichten van hun bedrijf. Ze bieden onder andere klimaatadaptatietrajecten aan. Bij deze begeleidingstrajecten krijgen land- en tuinbouwers gratis advies over bijvoorbeeld waterslimme technieken en waterkwaliteit, informatie over subsidiekanalen en hulp bij het meten of modelleren van de waterstromen op hun bedrijf. Aanvragen voor deze trajecten komen bij Lies terecht. Zij bezorgt ze aan de juiste partner.

9u - 9u30

Eerst mijn mailbox. Één bericht valt meteen op: een aanvraag voor een klimaatadaptatietraject in het Life ACLIMA-project. Een glastuinbouwbedrijf heeft interesse in de verschillende afdekkingsmaterialen voor bassins. Door een bassin af te dekken is er namelijk minder waterverlies door verdamping. Ik forward de vraag aan mijn contactpersonen voor de glastuinbouwsector. Zij gaan ermee aan de slag.

9u30 - 10u30

Voor Life ACLIMA moeten we een socio-economische impactmonitoring doen. Samen met mijn collega test ik de eerste versie van een enquête die de projectpartners jaarlijks zullen voeren binnen hun land- en tuinbouwnetwerk. We willen die enquête lanceren op momenten waarop land- of tuinbouwers zich bewust zijn van hun waterverbruik. Bijvoorbeeld bij aanhoudende droogte in de zomer.

10u30 - 12u30

In totaal werk ik gemiddeld 5 dagen per maand aan het Life ACLIMA-project. Daarnaast ben ik als adviseur bodem- en waterbeheer ook het aanspreekpunt voor onze provinciale collega’s van de dienst Integraal Waterbeleid. Zij beheren de provinciale waterlopen. Tijdens een overleg evalueren we de infoavonden over wateroverlast en droogte die we onlangs organiseerden. We bespreken alle feedback en bevindingen. Zeker omdat ik nog nieuw ben in mijn functie, vond ik de contacten met landbouwers op die avonden heel waardevol.

13u - 15u

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij is een van de partners in het Life ACLIMA-project. Binnenkort organiseert het de sectordagen voor pluimvee in Geel. Het ideale moment om onze klimaatadaptatietrajecten in de kijker te zetten! Ik neem een uurtje de tijd om het presentatiemateriaal te voorzien. Ik probeer hierbij elke keer een aangepaste insteek te vinden. Deze keer willen we de oproep combineren met een technische toelichting over de acties op het proefbedrijf. Zo hopen we landbouwers met concrete voorbeelden te inspireren om in te stappen in een kimaatadaptatietraject.

15u - 17u30

De dienst Europa van de provincie Antwerpen vroeg de dienst Landbouw om enkele ingediende dossiers voor de meest recente Interreg-oproep te adviseren. Ik lees twee projecten na die enigszins aanleunen bij mijn functie en waar ik expertise in heb: een project rond circulaire teelt en een over CO₂-opslag in landbouwgronden. Een van de dingen die ik naga, is in welke mate de projecten aansluiten bij de landbouwvisie van onze dienst. Interessante lectuur om mijn werkdag te eindigen!

Meer weten?

Lies Cambie

Adviseur bodem- en waterbeheer

Het ACLIMA-project heeft subsidies ontvangen van het LIFE Programma van de Europese Unie onder het contractnummer LIFE 20 CCA_BE_001720.

Deel dit artikel