Uitbreiding en verbetering van geoloket groeninventaris

Als gemeente sta je in voor het beheer van het openbaar groen: straatbeplantingen, pleinen, parken, … Maar hoe hou je dat overzichtelijk? Het geoloket groeninventaris helpt je bij het inventariseren en efficiënt beheren van het openbaar groen. Eind 2021 kreeg het geoloket een update. Vanaf nu kan je tijdens het veldwerk je locatie zien op de kaart, direct afbeeldingen nemen en toevoegen aan groenfiches, en cyclisch beheer in bulk toekennen (beheer, startdatum, werkeenheid). Bovendien zijn de rapporten uitgebreid en geoptimaliseerd. Als gemeente kan je zelf van start gaan met de groeninventaris. Heb je hulp nodig? Neem contact op met het team Studie, Natuur en Landschap (barbara.tack@provincieantwerpen.be). Wij ondersteunen je bij de opmaak van een groeninventaris op maat, leiden veldmedewerkers op en bieden hulp bij de uitvoering van het veldwerk.

Meer info? Barbara Tack Adviseur Natuur & Landschap barbara.tack@provincieantwerpen.be

VRIJWILLIGER IN DE KIJKER

Tom heeft een hart van hout en helpt de Antwerpse bosgroepen bij bosaanplantingen

Dikke dankjewel aan de vrijwilligers die van Antwerpen mee de mooiste provincie van het land maken! Zonder hen zou ons werk in de bossen er heel anders uitzien, zeker nu tijdens het plantseizoen. Hier zie je vrijwilliger Tom aan het werk. Als aanvulling op zijn bureaujob begeleidt hij in zijn vrije momenten graag scholen en gezinnen bij het aanplanten van nieuw bos. Tom is al enkele jaren actief als vrijwilliger bij Bosgroep Antwerpse Gordel en heeft een hart van hout! Zo hielp hij bij de aanplanting van het geboortebos Fortsteenweg in Kapellen: alle 183 kinderen die in 2013 en 2014 geboren zijn, kwamen samen met hun ouders, broertjes en zusjes bomen planten. In totaal werden er 1.100 bomen aangeplant. Kriebelt het ook om je handen vuil te maken voor meer bos? Mail naar antwerpsebosgroepen@provincieantwerpen.be of kijk op www.bosgroepen.be.

Life ACLIMA focust op waterbeschikbaarheid in de land- en tuinbouw

Als je een stal slim ventileert, ondervinden koeien op warme dagen minder hittestress en drinken ze minder extra water. Met peilgestuurde drainage hou je water beter vast in de bodem en creëer je een buffer voor droge periodes. Reinigingswater van pluimveestallen kan na opvang en zuivering opnieuw gebruikt worden om de stal te reinigen. Huishoudelijk afvalwater kan zelfs zo goed opgezuiverd worden dat de waterkwaliteit hoog genoeg is voor gebruik in de paprikateelt.

Dit zijn maar enkele voorbeelden uit de brede waaier van waterbesparende technologieën, managementstrategieën en maatregelen die Life ACLIMA de komende vijf jaar demonstreert in de praktijkcentra land- en tuinbouw in de provincie Antwerpen.

Naast demonstratie gaan we land- en tuinbouwers ook begeleiden rond klimaatadaptatie. In zo’n begeleidingstraject helpen de onderzoekers de landbouwers om de waterbeschikbaarheid op hun bedrijf te verhogen.

Meer info?

Lies Cambie Adviseur land- en tuinbouw lies.cambie@provincieantwerpen.be

Helemaal weg van MyObs, de nieuwe tragewegen-app

De nieuwe app om trage wegen te identificeren is nu beschikbaar in Google Play!

Wordt er in jouw gemeente een nieuw inventarisatieproject opgestart door de Regionale Landschappen of door vzw Trage Wegen? Neem je deel aan dit vrijwilligersproject? Dan zal je gegarandeerd in aanraking komen met MyObs. De app maakt het heel eenvoudig om informatie en foto’s over een trage weg in te geven, en ook om zelf trage wegen in te tekenen. Bovendien ben je dankzij MyObs onmiddellijk op de hoogte welke wegen al geïnventariseerd zijn en welke nog niet. Verder vergemakkelijkt de app (en zijn link met DIPLA) de samenwerking tussen verschillende organisaties. MyObs werd ontwikkeld door Profisi in samenwerking met de Provincie Antwerpen, de Regionale Landschappen en vzw Trage Wegen.

Meer info?

Elke Leys Adviseur Trage Wegen elke.leys@provincieantwerpen.be

Provinciale scholen gaan verder met ambitieuze CO₂-besparingsstrategie, een actie uit het provinciaal Klimaatplan 2030

Eind vorig jaar werd het Europese project '2Impresz’ afgesloten. Vlaanderen, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken namen eraan deel. Tussen 2017 en 2021 werden er 141 scholen in deze 5 landen begeleid om 30% energie te besparen. Voor de 33 deelnemende Vlaamse scholen uit onze provincie resulteerde dit in een globale besparing van bijna 360 ton CO₂/jaar.

Leerlingen en leerkrachten gingen samen met de beheerders van de schoolgebouwen aan de slag onder de deskundige begeleiding van de provincie en de intercommunales IOK en IGEMO. Hoewel de coronamaatregelen de resultaten negatief beïnvloed hebben en energiebesparing niet vanzelfsprekend is (was), gaf het participatieve 2Imprezs-project de partners veel goesting om door te gaan met hun inspanningen. Ook de provincie Antwerpen gaat verder met het traject en zal bouwen op de opgedane ervaring. Doel is om met alle provinciale scholen tegen 2030 de Vlaamse klimaatdoelstellingen te halen (zie actie uit het prov. Klimaatplan 2030).

Meer info?

Koen Cuypers Milieudeskundige, Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid koen.cuypers@provincieantwerpen.be

Veerle Moons MOS-begeleider, PIME veerle.moons@provincieantwerpen.be