IN BEELD

Visredding in Retie

foto's: Ronny Mullens

De Zwarte Neet is een belangrijke waterloop voor beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper. Om deze Europees beschermde soorten meer kansen te geven, verwijdert de provincie een hoge visonvriendelijke stuw en krijgt de waterloop een meer natuurlijke inrichting. Dankzij de nieuwe vispassage kunnen de vissen binnenkort weer stroomopwaarts zwemmen. En dat is belangrijk, want net daar zijn de beste plekjes om te schuilen, om eitjes te leggen en te bevruchten en om voedsel te vinden.

Tijdens de werken pompt de aannemer het water rondom de werkzone weg. Deze tijdelijke droogte vormt uiteraard een groot probleem voor de vissen. Daarom dus een reddingsactie! Onze ploeg ging het water in met een elektrisch vistoestel en probeerde zoveel mogelijk vissen in het net te vangen. Verzameld in grote waterreservoirs werden ze een eind verderop weer in de Zwarte Neet uitgezet. Na afloop van de werkzaamheden kunnen ze dan langzaamaan hun oude stek opzoeken.

De redding was een groot succes: we vingen meer dan 700 exemplaren en in totaal 20 soorten. En optimisme troef, want ook de kwetsbare vissen waren in grote aantallen aanwezig!

Meer weten?

Bianca Veraart

Deskundige

Deel dit artikel