ROND DE TAFEL

Rond de tafel over de netwerkdag ‘Samenstromen’

Foto: © Barbara Vos Fotografie

De Vlaamse provincies beheren duizenden kilometers onbevaarbare waterlopen en herwaarderen valleigebieden met aandacht voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, landbouw en recreatie. De Regionale Landschappen zijn voor de hand liggende partners om hieraan mee te werken. Op de interprovinciale netwerkdag ’Samenstromen’ stond deze samenwerking in de kijker. De dag vond plaats in Zandhoven met een terreinbezoek in een deel van Domein Krabbels.

Voor de medewerkers van de Regionale Landschappen en heel wat provinciale diensten zoals de Dienst Integraal Waterbeleid en de Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid was het een inspiratiemoment om niet te missen.

Gaëtan van de Werve d’Immerseel Private eigenaar vijvers

De constructieve samenwerking die ik had met de provincie, het Regionaal Landschap en Natuurpunt leidde tot een voorbeeldig en indrukwekkend natuurherstel voor de toekomst van mijn vijvers.

Ines Van Limbergen Regionaal Landschap

Samenwerking heeft tijd en vertrouwen nodig en dat realiseer je niet in één dag. Als Regionaal Landschap proberen we steeds partners bij elkaar te brengen en op zoek te gaan naar win-winsituaties voor natuur en landschap. Ook op het eigendom van Gaëtan is er een unieke samenwerking tot stand gekomen. 15 jaar privaat-publieke samenwerking heeft er geleid tot herstel van topnatuur.

Bianca Veraart Provincie Antwerpen

Onze dienst Integraal Waterbeleid is heel blij om te kunnen rekenen op een Regionaal Landschap dat ons helpt met het inschakelen van een lokaal partnerschap en zo draagvlak creëert. We hopen dat we ook op grotere schaal kunnen samenwerken aan meer systeemgericht valleiherstel.

Jef Cox Provincie Antwerpen

De klimaatuitdagingen zijn enorm en dwingen ons om dringend werk te maken van valleiherstel en sponslandschappen. Tegelijk dienen we te bewaken dat er ruimte blijft om van al die natte natuur te genieten. Ruimte voor water en ruimte voor natuur kunnen samengaan met ruimte voor beleving. Als provincie zijn we uitstekend geplaatst om alle stakeholders rond de tafel te brengen en samen te werken aan klimaatveilige valleien vol beleving. Het was inspirerend om tijdens de netwerkdag te leren hoe collega’s uit andere provincies zo’n traject hebben aangepakt.

Brent Roobaert Vereniging Vlaamse Provincies

Op VVP-niveau brengen we regelmatig de provinciale diensten Integraal Waterbeleid, Milieu en Natuur en de directeurs van de Regionale Landschappen samen. De interprovinciale studiedag "Samenstromen" was zo een unieke gelegenheid om ideeën en projecten te delen. Het integraal waterbeheer zal in de komende jaren alleen maar belangrijker worden. Een goede samenwerking op beleids- en terreinniveau is dus cruciaal. De VVP draagt daar graag haar steentje toe bij!

CONCLUSIE van het overleg

Nieuwe banden werden gesmeed en oude aangesterkt. Alle partners vertrouwen erop dat ze met nog meer succes aan integraal waterbeleid kunnen werken als ze hun krachten bundelen en elkaar inspireren. Ook de steun van een lokaal partnership en de lokale bevolking is daarbij erg belangrijk. Zo bouwen we samen aan klimaatrobuuste provincies waar de toekomst voor de mens, voor het landschap en voor al het leven in de natuur veilig gesteld kan worden.