PROVINCIE OP DE RADAR

Het publiek vastgoed van je gemeente: een meerwaarde of een kostenpost?

PROVINCIE OP DE RADAR

Het publiek vastgoed van je gemeente: een meerwaarde of een kostenpost?

Hoe maak je als gemeente je publiek patrimonium klaar voor de toekomst? Hoe zorg je voor een multifunctioneel, klimaatneutraal én klimaatveilig gebouwenpark zonder in te boeten op gebruikerscomfort? En al even belangrijk: hoe betaal je dit allemaal als gemeente? Want publieke gebouwen vergen enorme investeringen op het vlak van onderhoud. En die staan nu nog meer onder druk door de energiecrisis... Hans Vannuffelen van Kamp C werkte mee aan SURE2050 en vond oplossingen.

Hans: “Gemeentelijke gebouwen bepalen het uitzicht en het karakter van je gemeente. Maar op de eerste plaats vervullen ze een belangrijke functie in je dienstverlening: ze bieden je inwoners sportmogelijkheden, onderwijs, een vlotte administratieve ondersteuning, toegang tot zorg en cultuur, ... Die publieke gebouwen zijn dus een erg belangrijk patrimonium. Maar hoe maken we er duurzaam vastgoed van? Dat is wat het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, Fluvius, het Facilitair Bedrijf, Kamp C, DuboLimburg , Acasus en Factor4 van mei 2019 tot oktober 2022 samen onderzochten binnen het Europees project SURE2050 (SUstainable Real Estate 2050).”

Wat was het doel van SURE2050?

Hans: “Een vastgoedstrategie en een duurzaam vastgoedbeheer en -beleid uitstippelen voor gemeenten. Heel concreet, wilden we Vlaamse entiteiten en lokale besturen op weg helpen om een strategisch vastgoedbeleid te realiseren en hun gebouwen toekomstbestendig te maken tegen 2050.”

En hoe kunnen ze dat realiseren?

Hans: “Met een strategisch vastgoedplan (SVP) waarmee ze hun beleid op punt kunnen stellen, want ‘If you fail to plan, you plan to fail’. SURE2050 ondersteunt lokale besturen dus om de vooropgestelde doelstellingen wél te halen. Verschillende gemeenten pasten de SURE2050-methodologie al toe en zorgden zo voor mooie stappen richting een lokaal duurzaam vastgoedbeheer en -beleid. De ervaringen en best practices uit de praktijk zorgen voor inspiratie. En ze geven anderen een duwtje in de rug om zelf ook de stap te zetten richting een geïntegreerd vastgoedbeheer.”

Is een duurzame vastgoedstrategie het eindpunt?

Hans: “Neen, het is een continu proces van uitproberen en bijsturen. Het voordeel van de strategie is dat ze duidelijke doelstellingen bevat voor de gemeente. Ze biedt houvast. En ze houdt iedereen bij de les. Een duurzame vastgoedstrategie is immers enkel mogelijk als er samengewerkt wordt binnen de eigen organisatie én als zowel administratie, management als politiek erachter staan. Want ze vergt keuzes die vaak verder gaan dan enkel het onderhoud van het patrimonium. Het moeten dus onderbouwde keuzes zijn die gedragen worden binnen de hele gemeentelijke organisatie.”

Wat is cruciaal bij het opstellen van een duurzame vastgoedstrategie?

Hans: “Ken je eigen patrimonium en zet in op een goede energieboekhouding met nauwkeurige vastgoeddata. Zo kan je als gemeente onderbouwde keuzes maken en alternatieven tegen elkaar afwegen. De juiste investeringen verdienen zichzelf heel snel terug door dalende energie- en onderhoudskosten. En natuurlijk is het ook belangrijk dat je weet dat je altijd terechtkan op het SURE2050-leerplatform voor lokale besturen! Daar verzamelden we alle kennis die we opdeden binnen ons project. En je leert er hoe je stap voor stap met collega’s en bestuurders aan de slag kan gaan. Daarbij is het belangrijk dat je zowel een ambtelijke als een bestuurlijke verantwoordelijke hebt die aanspreekpunt is. Meestal zijn dit respectievelijk de gebouwenverantwoordelijke en de schepen van patrimonium/milieu en klimaat. De leermodule op het platform is hoofdzakelijk tot hen gericht, maar natuurlijk kunnen ook andere collega’s uit betrokken diensten (enkele van de) bouwstenen doornemen.”

Kortom, is je publiek vastgoed een meerwaarde of een kostenpost? Kies resoluut voor de meerwaarde en start vandaag nog op. www.sure2050.be. Dat is de uitvalsbasis waar we je een link naar het leerplatform vindt, een aanvullend ondersteunend aanbod en de nodige contactgegevens.

Succes ermee!

Nu het project SURE2050 is afgelopen, bieden de partners graag de verzamelde kennis en expertise aan. Het einde van dit project betekent hopelijk de start om ook in jouw gemeente te bouwen aan een klimaatneutraal patrimonium tegen 2050.

- Hans Vannuffelen, Kamp C, provinciaal aanspreekpunt SURE2050 Antwerpen