Meer ruimte voor water in Kontich en Zoersel

De provincie werkt aan heel wat projecten die extra ruimte voor water en een klimaatrobuust watersysteem creëren. Zo heb je in Kontich de Grote Struisbeek en de Borse Loop. Zij kunnen veel water afvoeren, maar bij hevige regenval zorgt dat bij de samenvloeiing van de waterlopen voor wateroverlast. Daarom legt de provincie in het landbouwgebied tussen de E19, Rijkerooistraat en Moorstraat een nieuw overstromingsgebied (Rijkerooi) aan. Dit kan zo’n 50 000 m³ water bufferen. Een deel daarvan krijgt de kans om in de bodem te infiltreren, de rest stroomt vertraagd en op natuurlijke wijze terug naar de waterlopen.

Ook in Zoersel wordt om die reden een nieuw overstromingsgebied aangelegd. Daar komen, aan de grens met Schilde, wel vier waterlopen samen (Molenbeek, Trappistenbeek, Waterstraatse Loop, Kleinebeek). Om bij hevige regenval de wateroverlast voor de buurt te verminderen, legt de provincie in het landbouwgebied tussen de Raymond Delbekestraat/Waterstraat en de Kapellei een overstromingsgebied aan. Bij hoge waterstanden kan Kwikaard, zoals het gebied heet, ongeveer 25.000 m³ water bergen. Na de watersnood stroomt dit dan op natuurlijke wijze weer weg.

Meer weten?

Jan Ronsyn

Projectverantwoordelijke

jan.ronsyn@provincieantwerpen.be

Nieuwe mijlpaal in de ‘3xG studie’ in Dessel, Mol en Retie

Voor de tweede keer namen 212 kinderen uit de gemeenten Dessel, Mol en Retie deel aan een 3xG gezondheidsstudie. Deze studie, die in 2010 werd opgestart, wordt uitgevoerd door PIH, Universiteit Antwerpen en VITO. Ze heeft als doel om de invloed van onze leefomgeving en leefgewoonten op de gezondheid van opgroeiende kinderen te bestuderen.

De resultaten zijn een belangrijk signaal voor de overheid om verder werk te maken van een strenger beleid rond pesticiden. De kinderen uit Dessel, Mol en Retie blijken immers gemiddeld hogere waarden van enkele pesticiden te vertonen in vergelijking met kinderen uit andere Europese landen. Het gaat dan over pyrethroïde pesticiden en in mindere mate glyfosaat.

25% van de deelnemers had ook te hoge meetwaarden voor arseen. Deze problematiek is niet nieuw voor de Kempen. Ze werd eerder al gelinkt aan het gebruik van grondwater. Dat bevat arseen door historische industriële vervuiling, maar ook omdat het van nature voorkomt in de Kempense bodem. Daarom moet je putwater regelmatig laten testen.

Meer weten?

Carmen Franken

Projectleider Milieu en Gezondheid PIH

carmen.franken@provincieantwerpen.be

Zet onze GroenZoeker mee op de kaart!

Heel wat mensen zoeken regelmatig de natuur op. Soms alleen, omdat ze mooi is, rust geeft, goed doet. Soms met vrienden, familie of collega’s. En gelijk hebben ze, want er is heel wat groen in onze provincie en er valt veel te beleven! De GroenZoeker van de provincie Antwerpen is dé referentie voor iedereen die op zoek is naar kleinschalige natuur op wandel- of fietsafstand van huis: parken en recreatiedomeinen, recreatieve routes om te wandelen, lopen of fietsen, zit- en picknickbanken, hondenlosloopzones, kijkhutten en uitkijktorens, horeca onderweg, … Dankzij de GroenZoeker geraak je nooit meer het noorden kwijt!

Help ons om de GroenZoeker nog beter te maken. Is er in jouw gemeente een groene plek of wandelroute die nog niet op de kaart staat? Laat het weten, zodat nog meer mensen ervan kunnen genieten.

Promoot de GroenZoeker ook in jouw gemeente! Op de website vind je affiches en tekstjes die je makkelijk kan opnemen op je website, in je informatieblad, op je social media- of andere kanalen.

Meer weten?

Foto: ©Koen Fasseur – Talentenschool Turnhout

Geslaagd proefproject ‘Start eens buiten’ in zes secundaire scholen

MOS – duurzame scholen, straffe scholen – inspireerde zes secundaire scholen uit de provincie Antwerpen (Hiberniaschool - Antwerpen, Sint-Norbertus - Antwerpen, Atheneum MXM - Merksem, SBSO Groenlaar - Reet, Talentenschool - Turnhout en LAB-onderwijs - Sint-Amands) om de eerste schooldag buiten te starten. Buiten leren is een manier om anders les te geven en de omgeving in te zetten als leslokaal. Het is goed voor de (psychosociale) ontwikkeling, de creativiteit, de motivatie en het zelfvertrouwen. Bovendien versterkt het de verbondenheid met de natuur en met elkaar.

Leerkrachten bouwden samen met hun leerlingen vanaf dag één aan een fijne klasgroep en deden dit door te leren in, van en met de natuur. Het resultaat? Enkel positieve reacties op een zeer geslaagde kennismaking in de frisse buitenlucht!

De provinciale MOS-begeleiders zagen dat het goed was. Scholen en leerkrachten met interesse outdoor education kunnen bij hen terecht voor ondersteuning en vorming op maat.

Meer weten?

Hofmans Karoline Communicatieconsulent MOS karoline.hofmans@provincieantwerpen.be

De Grote Nete, naar een klimaatveilige vallei vol beleving.

In de vallei van de Grote Nete kan je heerlijk pallieteren langs mooie natuur, kastelen en watermolens. Rond de Grote Nete, de Loire van de Kempen, valt er veel te beleven. Die vallei moeten we koesteren. Daarom werken overheden en partners samen aan een natuurlijke en waterveilige vallei, gewapend tegen langdurige droogte en perioden van hevige neerslag. Met het Sigmaplan gaat de omgeving in de vallei van de Grote Nete sterk veranderen. Met de gebiedswerking Grote Nete wil de provincie dit momentum aangrijpen voor meer ruimte voor water, natuur maar ook voor de mens.

We maakten een reportage over De Grote Nete. Het filmpje zet de vallei van Balen tot de samenvloeiing met de Kleine Nete in Lier in de kijker. Het werd opgenomen eind augustus 2022 en werd zo een getuigenis van de grote droogte van de voorbije zomer. Hiernaast kun je alvast de teaser bekijken

Meer weten?

Jef Cox

Gebiedscoördinator

jef.cox@provincieantwerpen.be

Drie keer minder eikenprocessierupsen dankzij parasitaire sluipwespen en –vliegen

Op 27 september kwamen een 40-tal groenbeheerders, milieuambtenaren en andere geïnteresseerden samen in het provinciaal domein Prinsenpark voor het jaarlijkse demonstratiemoment van het project ‘LIFE Eikenprocessierups’. Dit Europese project, dat Provincie Antwerpen trekt, wil van een ecologisch beheer de norm maken door natuurlijke vijanden van de rupsen in te schakelen.

Naast het uitwisselen van informatie, tips en ervaringen over hoe de eikenprocessierups op een meer duurzame manier beheerd kan worden, met minder biocidengebruik, werden ook de eerste resultaten van onze parasiteringsproef voorgesteld. In het project werden op meer dan 40 locaties in Vlaanderen en Nederland telkens 3 nesten van de rups verzameld en vervolgens een heel jaar lang uitgekweekt. Dit leerde ons dat er uit elk nest gemiddeld 36 eikenprocessievlinders konden uitvliegen, maar daarnaast ook 60 parasitaire vliegen en 2 sluipwespen. Als we ervan uitgaan dat 1 vlieg of wesp 1 rups parasiteert, zijn dat al snel 62 vlinders minder per nest. Van 97 naar 36 vlinders, dankzij de sluipwespen en –vliegen zullen we bijna 3 keer minder rupsen tellen volgend seizoen.

Meer weten?

Ann Milbau

Projectcoördinator LIFE Eikenprocessierups

ann.milbau@provincieantwerpen.be