DIT MOET JE WETEN

Onderhoud van waterlopen in tijden van droogte én wateroverlast

De provincie staat in voor het onderhoud van maar liefst 2.400 km onbevaarbare waterlopen. We herstellen de oevers en verwijderen zwerfvuil of hindernissen. Maar vooral ook het maaien is een belangrijke taak, want zonder vrije doorstroming krijg je kans op wateroverlast. We doen dit echter niet voor alle waterlopen op dezelfde manier. Hier lees je waarom.

"De meeste waterlopen maaien we standaard in het najaar. Enkel op plaatsen waar plantengroei welig tiert, is er in de zomer een extra maaibeurt."

Vijf vuistregels voor onderhoud waterlopen

Maaien op maat van de waterloop

De meeste waterlopen maaien we standaard in het najaar. Sommige waterlopen hoeven niet ieder jaar gemaaid te worden of maaien we slechts gedeeltelijk door de beperkte kruidgroei of omwille van hun ecologische waarde. Op plaatsen waar plantengroei welig tiert, wordt er in de zomer een extra maaibeurt voorzien. Dat doen we echter alleen op plaatsen waar een verhoogde kans op wateroverlast is. Want tijdens droge zomerperiodes kan het kruid in de waterloop juist nuttig zijn om het water op een natuurlijke manier vast te houden.

In patroon maaien

Tijdens het maaien houden we rekening met kwetsbare natuur. Om de biodiversiteit te behouden en zelfs te vergroten, maaien we in sommige gevallen slechts een gedeelte of slechts één kant van de waterloop. Zo krijgt de waterloop een structuur die beter geschikt is voor de aanwezige planten en diersoorten, en heeft ze toch genoeg ruimte voor een vlotte doorstroming.

Slibruimen waar het moet

Het maaien van het kruid is op veel plaatsen essentieel voor de doorstroming van het water. Maar hier en daar stapelt zich ook slib op in de waterloop. We verwijderen dat slib enkel daar waar wateroverlast dreigt. Regelmatig slibruimen kan immers een averechts effect hebben: de waterafvoer versnelt en zorgt voor problemen stroomafwaarts. Omdat slib vervuild kan zijn, nemen we altijd stalen vooraleer we het ruimen.

Het Geoloket, een schat aan informatie

Wil je weten welk type van maaiwerken waar wordt uitgevoerd? Dat kan! Voor elke waterloop bestaan er namelijk ruimingsplannen. Check het Geoloket, klik op ‘Water’ en vervolgens op ‘Beheer’. Daar vind je de kaart ‘Kruidruimingen’. De verschillende kleuren geven info over het type van het maaien. Je zal merken: door het maatwerk ziet onze provincie er heel kleurrijk uit. In het Geoloket kan je ook de ligging van gerealiseerde en geplande watergerelateerde projecten, waterdomeinen, pompstations en roosters raadplegen.

Meldpunt

Het meldpunt waterlopen is een handig instrument om onze districtsverantwoordelijken en controleurs snel te bereiken. Heb je een vraag? Merk je in een waterloop iets op dat er niet thuishoort? Signaleer het via www.meldpuntwaterlopen.be en onze experten nemen contact met je op. In het najaar worden we altijd overspoeld met vragen over overmatige plantengroei in beken. Nu weet je dat er net dan hulp onderweg is!

Meer weten?

Kathleen Van Dorslaer

Teamverantwoordelijke Beleid en Beheer

Deel dit artikel