#ProvincieisZuurstof

Vind je het magazine geslaagd? Kan je onze artikels waarderen? Het helpt ons heel erg vooruit als jij op je sociale media een interessant artikel deelt met #provincieiszuurstof.

Colofon

Zuurstof is een uitgave van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Cathy Berx (gouverneur-voorzitter), Luk Lemmens, Kathleen Helsen, Jan De Haes, Mireille Colson (leden) en Maarten Puls (provinciegriffier).

Jaargang 3, editie #3. Zuurstof verschijnt 3x/jaar.

Redactieraad

Communicatieteam departement Leefmilieu

Eindredactie Liesbet Van Noten Vormgeving Communicatiedienst provincie Antwerpen Verantwoordelijke uitgever Hilde Van Look, departementshoofd departement Leefmilieu Contact voor lokale besturen Regiowerking Leefmilieu regiowerking@provincieantwerpen.be

Opmerking of suggestie?