PROVINCIE OP DE RADAR


Het Dwergenbos? Resultaat van een reuze­samenwerking!

Bebossing is een verhaal van samenwerking. Een verhaal waarin verschillende actoren van diverse pluimage eenzelfde doel voor ogen hebben: meer bos. Er is steeds een grondeigenaar die wil bebossen maar er misschien weinig ervaring mee heeft. Hij kan rekenen op de steun van zijn gemeente, de provincie, het Agentschap Natuur en Bos en eventueel betrokken middenveldorganisaties. En dan heb je vaak ook nog een bonte groep vrijwilligers, jeugdverenigingen en scholen die samen de handen uit de mouwen steken om alle boompjes aan te planten. De motor achter zo’n plantacties zijn de Antwerpse Bosgroepen.

Experten in bebossing

De Antwerpse Bosgroepen weten alles over de financiële mogelijkheden, hebben een enorme boomexpertise en beschikken over een breed netwerk. Ze brengen alle partijen samen en zorgen voor het vlotte verloop van bosaanplantingen in de provincie Antwerpen. In het plantseizoen ’21-’22, dat tussen november en maart verloopt, coördineren zij de bebossing van zo’n 25 hectare grond. Dat betekent 50 voetbalvelden extra bos voor onze provincie! Een van die nieuwe bossen is het Dwergenbos in Zoersel. Ruim een jaar geleden, was dat nog een kaal terrein. Vandaag is het een tof speelbos dat aansluit bij de groene speelzone Dwergenbergen.

Van weiland naar bos

Kempens Landschap kocht de gronden in 2018 met verwervingssubsidies van het Vlaams boscompensatiefonds. Daarna werkte het samen met de gemeente en de Bosgroep Antwerpse Gordel een visie uit om het terrein van 5,6 ha weilanden om te vormen tot een aantrekkelijk speelbos met poelen en een natuurlijke open speelzone. Nadat deze visie werd opgetekend in een natuurbeheerplan, keurde het Agentschap voor Natuur en Bos het project goed.

“Gemeente & OCMW Zoersel richtte tijdens de zomer van 2020 in eigen beheer alvast een deel van de open speelzone in met een wadi, een poel en speelbergen. Begin 2021 vond een eerste bebossingsfase plaats. Daarbij werd zo’n 2,5 ha bos aangeplant. Ongeveer 5 000 bomen en struiken gingen de grond in dankzij de hulp van een 400-tal leerlingen uit zes lokale scholen.

In november 2021 volgde de tweede fase. Opnieuw konden we rekenen op het enthousiasme van de lokale jeugd. Ze plantten deze keer meer dan 4 000 bomen en struiken.

Een gevarieerde mix voor een groots bos

De coördinator van de Bosgroep Antwerpse Gordel, Karolien Devriendt, benadrukt dat bebossing niet enkel een verhaal van kwantiteit is: “Hoe meer variatie er is in het bos, hoe waardevoller het wordt. Daarom plantten we een mengeling van verschillende boom- en struiksoorten, afgestemd op de ondergrond. We lieten ook ruimte voor water en open plekken in het bos. Daar kunnen vlinders en amfibieën zich opwarmen in de zon. In de vochtigere gedeelten kozen we onder meer voor zwarte els en wilgen. De drogere plekken zijn ideaal voor inheemse eik en boskers. Omdat het een speelbos is, hebben we ook enkele vruchtdragende soorten aangeplant zoals wilde appel en peer, kruisbes en aalbes.”

"We zijn zeer blij met de nauwe samenwerking met Stichting Kempens Landschap en Bosgroep Antwerpse Gordel. Het Dwergenbos kan beginnen groeien!"

Liesbeth Verstreken, burgemeester van Zoersel

Liesbeth Verstreken, burgemeester van Zoersel was enthousiast: “Omwille van de verstrengeling tussen bosontwikkeling en klimaat, leende het project zich ook uitstekend om de Klimaatbende uit Zoersel te betrekken en de doelstellingen uit het gemeentelijk klimaatplan rechtstreeks om te zetten in realiteit. We zijn dan ook zeer blij met de nauwe samenwerking met Stichting Kempens Landschap en Bosgroep Antwerpse Gordel die ervoor zorgde dat het Dwergenbos volop kan beginnen groeien.”

Meer weten?

Karolien Devriendt


Coördinator Bosgroep Antwerpse Gordel

Deel dit artikel

Ook interessant voor jou ...

Groene infrastructuur als buffer voor de effecten van de klimaatverandering