LEEFWERELD WEEFWERELD


Groene infrastructuur als buffer voor de effecten van de klimaatverandering


De beekvalleien die door de Zuidrand lopen, bepalen het landschap. Bij hevige regenval vangen ze veel water op. Provincie Antwerpen en Streekvereniging Zuidrand slaan binnen het Interreg-project Nature Smart Cities (NSCiti2S) de handen in elkaar om de uitbreiding van de beekvalleien te ondersteunen en tegelijkertijd ruimte te behouden voor de vele trage verbindingen die er zijn.

Businessmodel voor groene infrastructuur

Het project startte in september 2018 en loopt tot augustus 2022. Doel van Nature Smart Cities is het ontwikkelen van een businessmodel dat gemeenten in staat stelt om groene infrastructuur te realiseren. Deze groene infrastructuur helpt gemeenten om zich te wapenen tegen de effecten van de klimaatverandering.

Het businessmodel wordt opgemaakt door drie partners: Universiteit Antwerpen, UGent en Imperial College. De steden en gemeenten die partner zijn, zullen specifiek voor NSCiti2S enkele demonstratieprojecten realiseren.

In de Zuidrand ligt de focus op trage wegen in de valleien. Zij moeten bij hevige regenval op korte tijd veel water bufferen en afvoeren. De ervaring die de onderzoekers opdoen bij het opzetten en uitvoeren van de demo’s, zal het businessmodel voeden.

Volgende demonstratieprojecten kregen financiële ondersteuning:

  • Lint: verlengen van het Laarzenpad met een vlonderpad en terugzetten van een houtkant,
  • Edegem: plaatsen van een vlonderpad in Hof ter Linden,
  • Aartselaar: plaatsen van een vlonderpad en halfverharding van Voetweg 20,
  • Borsbeek: vervangen van verharding op het pad langs Koude beek,
  • Hove: ontharden van een speelplein en verharde paden,
  • Kontich: realiseren van bijkomende waterbuffering en vervangen van asfaltverharding door een halfverharding om de Oude Spoorwegberm om te vormen tot het Blauwgroen Parkspoor. 

In 2022 starten de laatste infrastructuurwerken in het kader van dit project: Mortsel zal de omgeving rond haar stadshuis ontharden en vergroenen.

“Binnen dit project streven provincie Antwerpen en Streekvereniging Zuidrand ernaar om steden en gemeenten te voorzien van overtuigende argumenten om te investeren in groene infrastructuur. We hopen dat het evidence-based businessmodel hen ondersteunt om de maatschappelijke voordelen van groene infrastructuur te erkennen en monetariseren.”

Het businessmodel wordt aan de Vlaamse gemeenten toegelicht tijdens een workshopreeks. De eerste sessie vindt online plaats op 29 maart, de tweede sessie live op 16 juni in Brugge en op 21 juni in Antwerpen.

Project in de prijzen!

Het project Blauwgroen Parkspoor in Kontich sleepte eind 2020 verschillende prijzen in de wacht bij de groenawards van de VVOG (Vereniging Voor Openbaar Groen). Je ontdekt het park in dit filmpje op de site van lokaal bestuur Kontich, of te voet langs het oude spoorwegpad en het Broekbospad met de Wandelkaart Zuidrand.

Voormalig collega Lotte vertelt meer over de doelstellingen van het project, milieuambtenaar Johan gidst ons langs het demonstratieproject in gemeente Kontich en Sara van Universiteit Antwerpen licht toe hoe het citizenscience-project CLAIRE het effect van trage wegen op de luchtkwaliteit in kaart brengt.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Luchtvervuiling meten met een buggy

De Universiteit Antwerpen kreeg van Nature Smart Cities financiering voor de organisatie van het citizen science project CLAIRE (CLean AIR for Everyone) waarbij fijn stof en hitte werd gemeten op trage wegen en hun alternatieven in de Zuidrand. Voor het uitvoeren van de metingen deden ze een beroep op vrijwilligers die met een buggy met meetapparatuur langs een vaste route in Mortsel en Wilrijk wandelden. De buggy dient enerzijds als mobiel meetsysteem (je vervoert er makkelijk de vele meetsensoren mee), maar brengt anderzijds ook de blootstelling van jonge kinderen aan verkeersgerelateerde vervuiling in beeld. Deze zeer kwetsbare groep - in dit project vertegenwoordigd door onze schattige peuterpoppen Claire en Gilbair - bevindt zich dikwijls het dichtst bij de vervuilingsbron, namelijk de uitlaatpijpen van wagens.

Met dit project hopen we om de blootstelling aan verkeersgerelateerde vervuiling voor baby’s en peuters concreet in kaart te brengen, zodat lokale overheden in de toekomst bewuste keuzes maken over de locaties van trage wegen.

Meer over Nature Smart Cities?

Wil je meer weten over de win-win-wins van Nature Smart Cities? Lees er meer over in dit artikel of bekijk de video! Voormalig collega Lotte vertelt meer over de doelstellingen van het project, milieuambtenaar Johan gidst ons langs het demonstratieproject in gemeente Kontich en Sara van Universiteit Antwerpen licht toe hoe het citizenscience-project CLAIRE het effect van trage wegen op de luchtkwaliteit in kaart brengt.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies