HET FAVORIETE ARTIKEL VAN JAN DE HAES


Provinciaal overstromingsgebied Jutse Plassen in beeld

Iedereen droge voeten geven. Dat is waar de provincie voluit voor gaat. Om dat te bereiken zijn we voortdurend op zoek naar ruimte voor water. Zo vermijden we dat er water komt waar het niet mag.

De provincie Antwerpen realiseerde intussen al zo'n achttien overstromingsgebieden, waarbij ook veel aandacht geschonken werd aan de ecologische waarde. Bij het inrichten van een waterproject willen we tegelijkertijd de rijke, maar soms bedreigde fauna en flora alle kansen geven om welig te gedijen. Bovendien zijn ze een oord van rust en verwondering, waar het leuk toeven is.

Enkele gebieden zijn dan ook makkelijk bereikbaar voor fietsers en wandelaars. Zo wordt ruimte voor water, meteen ook ruimte voor de natuur en ruimte voor de mens. Je moet ze dan ook beslist eens bezoeken!

Samen nemen we dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Provincie Antwerpen

Meer weten?

Jan De Haes


Gedeputeerde bevoegd voor Milieu Natuur en Waterbeleid

Deel dit artikel