De nieuwe hydrobioloog van de provincie Antwerpen

"Om de kwaliteit van water te kennen, moet je kijken naar wat erin leeft."

Chris Van Liefferinge, hydrobioloog provincie Antwerpen

9u30 – 11u

Als hydrobioloog van het PIH (Provinciaal Instituut voor Hygiëne) sta ik in voor de meting van waterkwaliteit op basis van de organismen die zich in een waterloop bevinden. Vandaag trekken we met collega’s van DMN (Duurzaam Milieu en Natuur) en DIW (Dienst Integraal Waterbeleid) naar de Rode Loop, een beek uit het bekken van de Kleine Nete. We gaan het visbestand monitoren door per 100 meter de vissen tijdelijk elektrisch te verdoven en op te vangen. Door dat twee keer kort na elkaar te doen, krijgen we een erg goed beeld van het visbestand.

11u – 12u

Na de vangst is het tijd om data te verzamelen. We kijken niet enkel naar de aantallen en welke soorten we hebben gevangen, maar we meten en wegen ze ook. Vandaag hebben we geluk, de Rode Loop doet het goed. We zien verschillende vissoorten waaronder paling, riviergrondel, bermpje, baars, snoekjes en zelfs een paar kleine modderkruipers. Deze laatste is een Europees beschermde soort waar ons onderzoek bijzondere aandacht voor heeft. Na de monitoring plaatsen we de dieren uiteraard keurig terug in de beek.

13u – 15u

In de namiddag werk ik vanuit het labo. Daar verwerk ik gegevens van eerdere vangsten van macro-invertebraten. Ik tracht de dieren te identificeren tot op soort of soortengroep. Ook ongewervelden geven een uitstekend beeld van waterkwaliteit. Het onderzoek dat ik doe, vormt een aanvulling op de klassieke waterkwaliteitsbepaling. Een waterstaal geeft enkel een momentopname weer. Door ook ongewervelden te bestuderen, kunnen we bepalen wat er over een tijdspanne gebeurd is. Ik kan bijvoorbeeld een zuurstoftekort detecteren dat enkele weken eerder optrad door vervuiling.

15u – 17u

We eindigen de dag met dataverwerking. We krijgen pas een overzichtelijk beeld als alles verwerkt is in een spreadsheet. Dit lijkt misschien niet zo’n sexy deel van de job, maar hierdoor kunnen we bestuderen of bepaalde maatregelen een ecologische meerwaarde betekenen en kunnen we aangeven welke ingrepen nodig zijn voor waardevollere waterlopen. De introductie van groot dood hout kan bijvoorbeeld zorgen voor een natuurlijkere situatie en zo bepaalde biotopen bevorderen. Zo dragen we ons steentje bij aan een hogere biodiversiteit en kwalitatieve waterlopen in de provincie.

Meer weten?

Chris Van Liefferinge


Hydrobioloog voor het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH)

Deel dit artikel

Ook interessant voor jou...

Provinciaal overstromingsgebied Jutse Plassen