Agenda

7/03 & 21/03

Planlezen om een omgevingsvergunningsdossier te kunnen beoordelen

Deze opleiding geeft je handvaten om met allerlei (bouw)plannen aan de slag te gaan. Het wordt geen theoretisch betoog, maar met behulp van concrete aanvraagdossiers leer je plannen begrijpen.

29/03

Online workshop Nature Smart Cities

Ga zelf aan de slag met een nieuwe tool voor groene infrastructuur. Op een eenvoudige manier leer je verschillende scenario’s met elkaar vergelijken op gebied van ecosysteemdiensten zoals recreatie, waterinfiltratie en luchtkwaliteit, inclusief kostenramingen om een onderbouwde business case uit te werken.

21/04

Themaoverleg verharding- vomingscentrum Malle

We komen samen om ervaringen uit te wisselen hoe je verdere verharding kan voorkomen in je gemeente. We hopen dit overleg eindelijk terug "fysiek" te organiseren en dit in het vormingscentrum van Malle. Meer info volgt snel!

3/05

Duurzaamheidsoverleg, uitwisseling voedselverspilling en bezoek Foodsavers Mechelen

De rol van steden en gemeenten op vlak van voedselverspilling is niet te onderschatten. Ze hebben immers de kracht om de juiste actoren samen te brengen en een katalysator te zijn in de strijd tegen verspilling. We zoomen tijdens dit duurzaamheidsoverleg verder in op deze thematiek en bezoeken aansluitend het Foodsavers voedseldistributieplatform. Meer info volgt.

24/05

Symposium Natuur en Gezondheid

In dit symposium blikt de Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving terug op drie jaar praktijkonderzoek. In de namiddag vinden er diverse praktijksessies plaats, waar het raakvlak tussen de natuur- en gezondheidssector wordt geïllustreerd. Meer info volgt.

31/05 & 14/06

Basisopleiding ruimtelijke ordening in Vlaanderen

Deze opleiding geeft je inzicht in de opdrachten van een team Omgeving. We zoomen in op het ruimtelijk beleid en de instrumenten. Daarnaast werpen we een blik op het vergunningsproces en de rol van het lokaal bestuur en haar omgevingsambtenaar.

14/06

Provinciale milieudag circulaire economie

Hopelijk kunnen we dit jaar de provinciale milieudag met als thema circulaire economie live organiseren, noteer alvast dinsdag 14 juni 2022 in je agenda. Meer info volgt.

16/06

Studiedag PIH - Minder verspillen & meer plantaardig in grootkeukens

De dienst grootkeukenhygiëne bestaat 30 jaar! De feesteditie van deze studiedag bespreekt de acties die grootkeukens kunnen ondernemen om minder voedsel te verspillen en meer plantaardig aan te bieden.

21/06

Workshop Nature Smart Cities - provinciehuis Antwerpen

Tijdens deze verdiepende sessie ontdek je hoe het Nature Smart Cities business model voor je eigen projecten en projectideeën werkt.

Voor meer info over onze toekomstige activiteiten kun je Britt of Katleen van de Regiowerking contacteren