PROVINCIE OP DE RADAR’


Vergroening bij zorgboerderij Meander

Natuur kan een heilzaam effect hebben op lichaam en geest. In het kader van de Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving voeren de provincie Antwerpen en de UAntwerpen hier al langer onderzoek naar. Maar ook de Regionale Landschappen brengen dit jaar de vergroening van de zorgsector onder de aandacht. Het doel is om meer zorginstellingen te inspireren om aan de slag te gaan met hun buitenruimte.

De mogelijkheden om de omgeving van een zorginstelling te vergroenen, zijn talrijk. Denk maar aan de aanleg van rolstoeltoegankelijke paden met rustbanken en schaduwbomen, stilte- en belevingstuinen, natuurlijke bloemenweides, vijvers, uitkijkpunten, beweeg- en belevingsparcours voor bewoners, dementietuinen, een dierenhoekje… Regionaal Landschap de Voorkempen transformeerde zorgboerderij Meander in Kapellen de afgelopen jaren tot een groene oase.

Meander biedt zorg op maat aan mensen met een (arbeids)handicap, psychosociale problemen of andere factoren die het dagelijkse functioneren belemmeren. Bij Meander vinden activiteiten plaats in een groene, natuurlijke boerderijomgeving: moestuinbeheer, ambachtelijke ateliers, dierenverzorging, productverwerking, natuurbeheer en therapeutisch of aangepast paardrijden. Lokale verankering en inbedding van de boerderij in de buurt staan centraal.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Heilzame omgeving

“Het groene karakter van onze boerderij werkt therapeutisch en rustgevend voor al wie hier vertoeft”, vertelt Göran Van Dyck, zorgboer en beheerder van de zorgboerderij. “Vele mensen die hier komen, geven aan dat de rust en het natuurlijke karakter van de boerderij voor hen heilzaam is. Wij bieden niet alleen dagbesteding aan, maar ook therapie met dieren. Het groene karakter van de boerderij kan je daar niet van loskoppelen, beide elementen versterken elkaar.”

“Onze bezoekers of cliënten vormen mee het kloppende hart van onze zorgboerderij. Zij staan in voor het dagelijkse werk op de boerderij en dus ook voor de inrichting en het onderhoud van de site. Als begeleiders proberen wij hen hierin bij te staan waar nodig. Maar de vergroening en het onderhoud van onze zorgboerderij doen ze zelf.”

Anderen inspireren

Regionaal Landschap de Voorkempen stond in voor landschapsadvies op maat en de opmaak van een landschapsplan. Maar het leverde ook kwalitatief plantgoed (hagen, heggen, houtkanten, fruitbomen, knotbomen) en afrasteringen voor dieren (ezeltjes, schapen). De sociale doelgroepen van Meander stonden in voor de aanplant.

“Met deze aanplantingen willen we onze leefomgeving weerbaar maken en anderen inspireren”, aldus nog Göran Van Dyck. “De medewerkers van het Regionaal Landschap ondersteunen ons hierin. Zij geven ons advies en een andere kijk op de ontwikkeling en de inrichting van onze boerderij. We inspireren elkaar.”

Buitenzorg, vergroening op maat van zorginstellingen

In het kader van de Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving, een samenwerking tussen provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen, vergroenen de Antwerpse Regionale Landschappen vier zorginstellingen. Samen met de instellingen en bewoners bekijken ze hoe de buitenruimte van de zorginstellingen op maat vergroend kan worden. Via deze en andere projecten en via onderzoek wil de Leerstoel de afstemming tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en de natuurlijke leefomgeving verbeteren. Je leest alles over het project Buitenzorg op de site van de Leerstoel.

Meer weten?

Frank Van Baelen


Landschapsarchitect en contactpersoon voor een oriënterend gesprek over de herinrichting van de buitenruimte van zorginstellingen

frank.vanbaelen@rldv.be

Meer weten?

Göran Van Dyck


Contactpersoon Meander

goran.vandyck@rotonde.eu

Deel dit artikel

Ook interessant voor jou ...

Onderzoek naar natuurbezoek en corona