Natuurbezoek nóg populairder dan aan het begin van de coronacrisis

Uit een onderzoek van de leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving blijkt dat het natuurbezoek toenam tijdens de coronacrisis: 30% van de respondenten zocht in het tweede deel van de crisis (april 2021) vaker de natuur op dan in het eerste deel (april 2020). En de helft van de respondenten deed dat even vaak. In de figuur zie je per periode de voornaamste redenen om de natuur in te trekken.

De belangrijkste belemmering om de natuur in te trekken, is de grote drukte in natuurgebieden. Toch zoeken respondenten met een tuin opvallend vaker de natuur op in vergelijking met de vorige bevraging (april 2020).

Tenslotte valt op dat zowel de fysieke als de mentale gezondheid van de respondenten lager ligt op het einde van de coronacrisis (april 2021) dan in het begin (april 2020).

Net als vorig jaar stuurde de leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving van de Universiteit Antwerpen en het Departement Leefmilieu van de provincie Antwerpen een corona-natuurenquête uit.

Reden van natuurbezoek

Meer weten?

Toon Jansen Navorser Universiteit Antwerpen toon.jansen@uantwerpen.be

Is jouw gemeente weg van trage wegen?

Op 16 en 17 oktober ontdekten duizenden wandelaars en fietsers de trage wegen in hun buurt tijdens de Dag van de Trage Weg. Deze actie zet trage wegen terug op de kaart, zowel bij inwoners als besturen.

Wil je als lokaal bestuur aan de slag met trage wegen, werk maken van een inventaris of meer doen met je bestaande inventaris? Heb je vragen over het gemeentedecreet? Neem contact op met Elke Leys en Inge Vermeulen van het provinciale team Trage wegen. Of laat je inspireren en bekijk enkele trage wegen-projecten die de Regionale Landschappen, lokale besturen en provincie samen realiseerden.

Meer info?

Provinciaal team Trage Wegen: Inge Vermeulen en Elke Leys inge.vermeulen@provincieantwerpen.be

elke.leys@provincieantwerpen.be

Scholen gingen op #MissieMinder

Voor de tweede keer konden scholen deelnemen aan de actiedag #MissieMinder, een organisatie van MOS, duurzame scholen, straffe scholen. Leerlingen maakten kennis met de Piraminder, een vijfstappenplan voor bewuste en/of niet-aankopen van De Transformisten. Vorig jaar stond het thema voedselverlies centraal, dit jaar de berg wegwerpplastic. Heel wat wegwerpplastics komen niet terecht in de recyclage- of afvalstroom, maar belanden in de natuur of dragen bij aan de plastic soup. MOS riep scholen daarom op om samen met de leerlingen een #MissieMinder-actie op te zetten. Inspiratie en campagnemateriaal is nog steeds online beschikbaar of te verkrijgen bij de MOS-begeleiders. Scholen die hun actie registreerden en deelden via sociale media maakten kans op een leuke prijs. Niet toevallig viel deze actiedag in de Europese Week van de Afvalvermindering en op Black Friday.

Meer info?

Karoline Hofmans Communicatieconsulent MOS karoline.hofmans@provincieantwerpen.be

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Triple C, een uniek waterproject in landbouwgebied

De Kleine Aa is een grensoverschrijdende beek die loopt doorheen landbouwgebied. De laatste jaren onderging de Kleine Aa enkele klimaatrobuuste ingrepen. De Vlaamse en Nederlandse partners maakten een reportage gericht op beleidsmakers. Maar de video biedt ook inspiratie voor lokale landbouwers die zich willen aanpassen aan een nieuw landbouwklimaat.

Provincie Antwerpen, enkele lokale landbouwers, Boerennatuur, Waterschap Brabantse Delta en ZLTO (een Nederlandse vereniging van boeren en tuinders): verschillende partners bundelen hun krachten in een Europees Triple C-project. Het doel is om droogte en wateroverlast aan te pakken in landelijk gebied.

In de video vertellen deze actoren wat er precies gedaan werd en waarom dit zo belangrijk was. Samenwerken en eenvoudige ingrepen zoals stuwtjes zorgen voor een win-win op vlak van waterdoorstroming en landbouwbehoeften.

Meer weten?

Maarten Vandervelpen Beleidsadviseur maarten.vandervelpen@provincieantwerpen.be

Nieuwe tools helpen scholen om hun verbruik te meten én te besparen

MOS, duurzame scholen, straffe scholen, wil scholen helpen energie te besparen. Dat kan met de verschillende werkvormen die het voorbije jaar ontwikkeld werden.

Met al deze materialen kunnen de scholen mee het verschil maken en duurzaam omgaan met energie.

Meer weten?

Karoline Hofmans Communicatieconsulent MOS karoline.hofmans@provincieantwerpen.be

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

LIVE kennismaken met LIFE Eikenprocessierups

Op 21 september was de werelderfgoedsite van Wortel-Kolonie het decor van het eerste demonstratiemoment van het Europese project LIFE Eikenprocessierups. Gemeenten en inwoners in de provincies Antwerpen en Limburg ondervinden in de zomermaanden nogal wat last van deze jeukende rups. Dit project zet in op een transitie van bestrijding naar (ecologisch) beheer, en wil daarbij het gebruik van biociden drastisch verminderen.

Op het demomoment deelden we onze eerste resultaten, wisselden ervaringen uit en beantwoordden vragen van lokale besturen, aannemers, boswachters en tal van andere geïnteresseerden. We bedanken graag de vele aanwezigen voor deze leerrijke namiddag! Wil je de eerste resultaten van het LIFE project kennen? Neem dan een kijkje via onderstaande link.

Meer weten? Ann Milbau Projectcoördinator LIFE Eikenprocessierups ann.milbau@provincieantwerpen.be

Eerste Hulp bij bescherming van vleermuizen

Wist je dat onze meest voorkomende inheemse vleermuizensoort (de gewone dwergvleermuis) heel wat landbouw-pestsoorten zoals de Aziatische fruitvlieg lust? En ook de malariamug heeft hij op het menu staan. Deze gevleugelde zoogdieren vormen een ecologisch belangrijke soortengroep die strikte Europese en nationale wettelijke bescherming geniet. Hun gebruik van een wijdvertakt netwerk aan leefgebieden maakt de praktische uitvoering van die bescherming niet eenvoudig. Vleermuizen gebruiken holten en spleten in bomen en gebouwen als verblijfplaats; water, bos, parkachtig landschap, overgangen en randzones als jachtgebied.

De provincie Antwerpen ontwikkelde een leidraad die lokale besturen door deze complexe wetgeving gidst. Zo krijgen vleermuizen de bescherming waar ze recht op hebben. De brochure geeft uitleg bij mogelijke maatregelen. Met als doel verblijfplaatsen en jachtgebieden van vleermuizen te beschermen en de hinder door licht en windturbines tegen te gaan.

Meer weten? Mieke Hoogewijs Adviseur biodiversiteit mieke.hoogewijs@provincieantwerpen.be

Antwerpse Gordel is de naam van de nieuwe Bosgroep

Op zondag 10 oktober vierden de bosgroepen Antwerpen Zuid en Noord hun huwelijk. Ze gaan nu samen verder als de nieuwe Bosgroep Antwerpse Gordel. De nieuwe bosgroep telt maar liefst 1.066 leden-boseigenaars en meer dan 500 bosliefhebbers, die samen ongeveer 11.855 ha bos beheren. Ook bosuitbreiding is een belangrijke doelstelling. Alleen al in 2020 werden 21.185 nieuwe boompjes geplant. In de nieuwe naam zit het volledige werkingsgebied vervat, met een verwijzing naar de Fortengordel en de Antitankgracht die beide Bosgroep-partners verbindt. Maar gordel refereert ook naar verbindingen tussen bospercelen en inzetten op de corridorfunctie. En naar het verbinden van mensen door het samenbrengen van boseigenaar, partner, vrijwilliger en burger.

De provincie Antwerpen telt na deze fusie drie Bosgroepen. Met de financiële steun en ondersteuning van de provincie begeleiden en adviseren zij boseigenaars bij het duurzaam beheer van hun bos. Elke boseigenaar kan gratis aansluiten bij de Bosgroep. Hij of zij krijgt er advies en informatie bij het bosbeheer en hulp bij de administratie. De Bosgroepen vormen hét aanspreekpunt voor de aanplant van nieuwe bossen en bosuitbreiding, zowel voor privé-eigenaars als lokale besturen.

Meer weten? Karolien Devriendt coördinator Bosgroep Antwerpse Gordel vzw E karolien.devriendt@provincieantwerpen.be