HET FAVORIETE ARTIKEL VAN JAN DE HAES


De experten achter het provinciaal klimaatplan

Jan De Haes keek, en zag dat het goed was

De komende jaren gaan het klimaat en het uitzicht van de provincie Antwerpen veranderen. Onze ruimte moet voorbereid zijn op de impact van hitte, droogte en overstromingen. Minstens even belangrijk is dat we de risico’s verminderen door klimaatneutraal te zijn. Dat dit een uitdaging wordt, is zacht uitgedrukt. Antwerpen is de provincie met het hoogste aantal inwoners, de grootste economische activiteit en de hoogste klimaatimpact van alle Vlaamse provincies.

Daarom lanceert de provincie een ambitieus klimaatplan. Ik ben ongelooflijk trots op het werk dat onze klimaatexperten gerealiseerd hebben voor Plan Vandaag en de voltallige deputatie deze gezamenlijke ambitie heeft bekrachtigd. Met het plan is onze klimaatveilige provincie in 2030 nu al een feit, alleen nog een kwestie van daadkracht en tijd.

Elke overheid moet nadenken waar haar potentieel ligt. De kracht van de provincie ligt in haar grondgebonden bevoegdheden: het beheer van de waterlopen en de provinciale domeinen, de aanleg van de fietsostrades, de gebiedsgerichte bovenlokale werking en de samenwerkingen met partners in natuur, landbouw, economie, energie, onderwijs en gezondheid. We kunnen als provincie significant werk verrichten om onze leefomgeving en die van de steden en gemeenten klimaatveilig te maken.

Collega’s vanuit alle hoeken van onze organisatie schreven dan ook mee met Plan Vandaag. We stemden onze instrumenten uitvoerig. Plan Vandaag vormt nu, samen met onze andere beleidsplannen zoals Beleidsplan Ruimte, Droogte, … , een fraaie symfonie. Door deze samenwerking is Plan Vandaag ook een mooi voorbeeld van hoe we dichter bij de realisatie van de SDG’s komen.

Samen nemen we dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Provincie Antwerpen

Meer dan 200 klimaatacties staan op stapel om onze leefbare en klimaatneutrale provincie veilig te stellen. Over disciplines, domeinen en grenzen heen. Zowel eigen initiatieven als ondersteunende maatregelen voor lokale besturen of andere partners. Alle acties zijn binnenkort te vinden op www.planvandaag.be.

Ik daag de lokale besturen uit om samen met ons de handschoen op te pakken. Neem eerst nog een minuutje leestijd en lees met mij mee hoe onze klimaatdeskundigen na intensieve maanden van schrijfwerk terugkijken naar de totstandkoming van het klimaatplan. Dankjewel Goedele, Katrien, Wim, Sam, Sarah, Colette, Maarten, Tine, An, Sara, Barbara, Tahnee, Yves en zovele anderen voor jullie gedreven werk. Ik hoop dat jullie heel wat mensen kunnen inspireren en helpen om samen de klimaatuitdaging aan te gaan.

Meer weten?

Jan De Haes


Gedeputeerde bevoegd voor Milieu Natuur en Waterbeleid

Deel dit artikel