De werkdag van Sabine Caremans

Coördinator Strategisch project Beleefbare Open Ruimte Antwerpse Zuidrand

Strategisch project BORAZ..?

Wat? Meer en betere open ruimte, dat is de doelstelling van het Strategisch project Beleefbare Open Ruimte Antwerpse Zuidrand (BORAZ). De regio Zuidrand wordt een aaneengesloten, beleefbare open ruimte met plaats voor bossen en natuur, water, landbouw, erfgoed en ontspanning. We zetten in op klimaatbestendige en veerkrachtige open ruimte.

Waar? De open ruimte in de Antwerpse Zuidrand omvat het volledige grondgebied van de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en stad Mortsel. Omdat de open ruimte en regiokenmerken niet stoppen aan gemeentegrenzen, zijn er overgangen met buurregio’s en -gemeenten.

Waarom? De provincie wil met dit project:

  • de samenwerking tussen drie bestuurlijke niveaus (Vlaanderen, provincie en gemeenten) en partnerorganisaties ondersteunen
  • werk maken van de open ruimtelijke identiteit van de Zuidrand en partners verbinden in projecten die natuur en bosgebieden versterken om samen met landbouw, erfgoed, trage wegen en beleving deel uit te maken van een aaneengeschakeld groenblauw netwerk

Vandaag volgen we Sabine Caremans, ze stond mee aan de wieg van het project en heeft het mee zien groeien tot het resultaat vandaag.

8u30 – 10u00

Ik log in voor een overleg met Natuurpunt en de Streekvereniging Zuidrand. We werken aan het programma van het publieksmoment Strategisch project Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand op 10 oktober. De Zuidrand evolueert tot een aaneengesloten harmonieus openruimtegebied met plaats voor bos, natuur, water, landbouw, historische forten en kastelen én recreatie. Dat vieren we op deze dag. Samen willen we ook de komende jaren hard verder werken.

10u00 – 12u30:

Snel drink ik nog een glaasje water en dan rep ik mij naar mijn volgende vergadering, met de collega’s van Dienst Integraal Waterbeleid. Samen met een coalitie van partners willen we een Waterlandschapsprojectaanvraag indienen. Het gaat om een nieuw gebiedsprogramma dat de droogte wil aanpakken in de beekvalleien van de Zuidrand met klimaatrobuuste inrichtingen in de open ruimte. Ons project gaven we de toepasselijke naam ‘Zuidrand, een droogtebestand waterland’.

13u30 – 17u00

In de namiddag trek ik op expeditie in de Edegemse beekvallei. Ook medewerkers van de gemeente Edegem en het Regionaal Landschap zijn erbij. De gemeente werkt aan een visie waarin de vallei niet alleen ruimte voor water krijgt, maar ook voor natuur, beleving en duurzame landbouw. Het brongebied ligt immers in een parkgebied dat als een groene vinger tot in de woonkern loopt.

19u00-22u00:

Tijdens een wandeling tussen de twee dorpskernen van Boechout vertel ik inwoners over de geplande inrichting van de Molenbeekbron. Het geeft me een boost om na corona weer mensen met geïnteresseerde en blije gezichten samen te brengen op het terrein. We hebben mooie plannen voor dit gebied van 7ha groot. De gemeente Boechout wil dit natuur- en bosgebied vrijwaren en ontwikkelen tot een klimaatadaptieve, beleefbare open ruimte. Denk maar aan natte natuur, een voedselbos, water langer vasthouden en zachte recreatie.

Meer weten?

Sabine Caremans


Coördinator Strategisch project Boraz

sabine.caremans@provincieantwerpen.be

Deel dit artikel

Ook interessant voor jou...

De nieuwe bosteller